Ceník služeb

1800 Kč   Vstupní konzultace homeopatie nebo vstupní konzultace autopatie vč. autopatické lahvičky

1200 Kč   Vstupní konzultace autopatie bez lahvičky

500 Kč     Kontrolní konzultace (homeopatie i autopatie)

690 Kč     Autopatická lahvička samostatně

 

Doplňková telefonická a emailová komunikace týkající se klienta je zdarma. Nemůže sloužit a neslouží k náhradě kontroly.

Telefonická, emailová nebo jiná komunikace nad míru obvyklou, nebo nahrazující osobní kontrolu nebo týkající se poradenství pro další osoby může být zpoplatněna podle rozsahu služby.

 

Ze zákona povinně zveřejňovaná informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
Pokud mezi poskytovatelem služby a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz